SIS - dostęp do danych - Komenda Powiatowa Policji w Człuchowie

Biuletyn Informacji Publicznej

SIS - dostęp do danych

SIS - dostęp do danych

Zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej, organem odpowiedzialnym za polski moduł Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) jest COT KSI (Centralny Organ Techniczny Krajowego Systemu Informatycznego) - Komendant Główny Policji. Zadania COT KSI w aspekcie administrowania i nadzoru nad danymi realizuje Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych KGP.

Ponadto na podstawie regulacji ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:

  1. Uzyskania wyczerpujących informacji;
  2. Żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych;
  3. Czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

W celu uzyskania informacji, należy złożyć wniosek w formie pisemnej na adres:

Centralny Organ Techniczny KSI
Komenda Główna Policji
Puławska 148/150
02-624 Warszawa

 

Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.pomorska.policja.gov.pl w zakładce KOMENDA >> Współpraca międzynarodowa >>  SIS-dostęp do danych


Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej KGP pod adresem: http://bip.kgp.policja.gov.pl/portal/kgp.html
 
 

Metryczka

Data publikacji 14.02.2012
Data modyfikacji 14.02.2012
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Człuchowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
asp. Alicja Ceitel
Osoba udostępniająca informację:
asp. Alicja Ceitel Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
asp. Alicja Ceitel
do góry