Tłumacze języka migowego - Komenda Powiatowa Policji w Człuchowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Tłumacze języka migowego

Tłumacze języka migowego

Informacja dla osób głuchoniemych i słabosłyszących:

 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.) organy administracji publicznej są zobowiązane do zapewnienia realizacji usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.


Dla naszych petentów zapewniamy obsługę przy pomocy tłumacza języka migowego podczas załatwiania spraw w Komendzie Powiatowej Policji w Człuchowie

 

Komenda Powiatowa Policji w Człuchowie

ul.Kasztanowa 17

77-300 Człuchów

tel. 059 83 45 702 lub 059 83 45 722

fax: 059 83 45 750

Jeśli potrzebujesz pomocy i masz dostęp do telefonu komórkowego wyslij SMS pod nr. 723-695-382

koniecznie podaj nastepujace informacje:

- swoje dane personalne

- miejsce zdarzenia ( miejscowość, ulica lub inne charakterystyczne szczegóły ułatwiające lokalizację)

- okoliczności zdarzenia(np: wypadek drogowy, kieszonkowiec, pozar, kradzież)

SMS zgłoszeniowy trafi do Oficera Dyżurnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

 

Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mają również możliwość nawiązania kontaktu z Policją poprzez skorzystanie z przesłania zgłoszenia przy pomocy poczty elektronicznej na adres mailowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku:

kwpgdansk@pomorska.policja.gov.pl, oraz na fax: 058 301 79 10.

 

Zgodnie z art. 12 ust. 1 Ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, osoba uprawniona, która wyraża chęć skontaktowania się z komendą (w sprawach, dla których właściwa jest Policja), proszona jest o zgłoszenie tego faktu co najmniej na 3 dni robocze przed dniem skorzystania ze świadczenia (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

 

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

 

Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN) województwa pomorskiego dostępny jest na stronie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Metryczka

Data publikacji 11.09.2015
Data modyfikacji 22.09.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Człuchowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
st.asp. Sławomir Gradek
Osoba udostępniająca informację:
st.asp. Sławomir Gradek Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
st.asp. Sławomir Gradek
do góry